Celem obrad było zwiększenie świadomości sytuacyjnej w resorcie oraz pogłębienie współpracy polsko-amerykańskiej w tym zakresie. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Obrony USA i GPS Directorate oraz zarządów Sztabu Generalnego WP, Dowództw RSZ, Inspektoratów Uzbrojenia i Wsparcia SZ, a także reprezentanci uczelni wojskowych.

Przedstawiciele polskiego przemysłu mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia w zakresie rozwoju zdolności do wykorzystania wojskowych sygnałów w urządzeniach i systemach produkowanych na potrzeby SZ RP.

Otwierając obrady gen. bryg. Robert Drozd zaznaczył, że w procesie rozwoju zdolności do dowodzenia i budowy zintegrowanego środowiska łączności i informatyki, kluczowe jest zrozumienie zagrożeń w obszarze wykorzystania danych systemów satelitarnych oraz zdolność do uzyskania przewagi nawigacyjnej.

Przedstawiciel GPS Directorate Eddy Emile zaprezentował aktualny stan walki nawigacyjnej oraz plan jego rozwoju w kontekście wymagań wojskowych.

Wykorzystanie danych pozycjonowania, nawigacji i czasu w systemach informatycznych dowodzenia i kierowania środkami walki sił lądowych, morskich i powietrznych USA w operacjach połączonych było tematem wystąpień członków delegacji amerykańskiej. Ważnym aspektem dyskusji była również rosnąca rola walki nawigacyjnej oraz działania w cyberprzestrzeni w operacjach sojuszniczych.

W drugim dniu konferencji, w gronie ekspertów, omawiano ramy współpracy polsko-amerykańskiej oraz techniczne aspekty pozyskiwania sprzętu wojskowego w procedurze FMS. Uzgodniono potrzebę dalszej współpracy i wymiany doświadczeń w obszarze testowania, symulacji i stosowanych rozwiązań technicznych.

Koordynację działań i interoperacyjność sojuszniczą w obszarze wojskowej nawigacji satelitarnej zapewni udział w pracach natowskiego panelu zdolności ds. nawigacji i identyfikacji.