Wielozadaniowy i wytrzymały BvS10 otrzymał system standardowej architektury elektroniki (Generic Vehicle Architecture – GVA), który polepsza obecne zdolności operacyjne pojazdu i zapewnia, że krytyczne modernizacje szybko trafią na pole bitwy. GVA jest standardem NATO dla systemów operacyjnych w pojazdach wojskowych stosowanym przez brytyjskie Ministerstwo Obrony i siły sojusznicze.

Standaryzacja wielu interfejsów użytkownika w celu stworzenia zintegrowanego systemu systemów w BvS10 skróci czas szkolenia załóg i zwiększy szybkość działania, ułatwiając wymianę obowiązków i pojazdów, co w efekcie zwiększy skuteczność walki. Projekt architektury GVA zapewnia interoperacyjność wszystkich flot pojazdów i umożliwia szybką i efektywną kosztowo aktualizację technologii, jednocześnie znacznie obniżając koszty cyklu życia systemu.

Aktualizacja technologii polepsza standard pojazdu do wymaganego przez potencjalnych użytkowników europejskich. Pokazuje, że elastyczność systemów misji GVA pozwala na dostosowanie jej do określonych wymagań klientów i skuteczną integrację z pojazdem-nosicielem. Wyposażony w kilka kamer, a także wyświetlacze w przedniej i tylnej części kabiny, BvS10 daje polepszoną świadomość sytuacyjną i lepsze możliwości łączności załodze znajdującej się w chronionym wnętrzu opancerzonego wozu.

BvS10 ma niezrównane osiągi i jest przystosowany do operowania w trudnym terenie. Został zaprojektowany z myślą o zmieniających się wymaganiach misji – od transportu personelu lub ładunków podczas działań bojowych do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wóz jest gotowy do wdrożenia zaawansowanych rozwiązań służących do zarządzania polem walki oraz dowodzenia i kierowania.

W lutym 2019 Austria stała się piątym użytkownikiem BvS10, dołączając do Francji, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wiele krajów z Europy i świata wykazuje zainteresowanie pozyskaniem tego elastycznego i adaptowalnego wozu. BvS10 jest częścią rodziny pojazdów terenowych BV, których BAE Systems Hägglunds sprzedało już ponad 12 000.