Akcja jest organizowana pod hasłem: „Co nam zostało z tamtych dni. Jan Paweł II na ziemi częstochowskiej w czerwcu 1979 r.”

„Chodzi o stare fotografie oddające atmosferę tego niezwykłego czasu. Z nich zostanie przygotowana specjalna prezentacja, adresowana głównie do młodych. To w ramach realizowanego także w sanktuarium projektu 'Nadzieja. Zwycięstwo' wspartego przez program Niepodległa z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Częstochowie”

- podało Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Organizatorzy zachęcają do odszukania zdjęć dokumentujące 4-6 czerwca 1979 r., kiedy Jan Paweł II przebywał w Częstochowie. „Zapytaj dziadków, rodziców, znajomych, przyjaciół, poszukaj, pokaż innym, daj szansę młodym zobaczenia tego, co zostało zapisane na fotografii” - apelują.

Mogą to być zdjęcia papieża, Jasnej Góry, ale także tras przejazdu Jana Pawła II, placów modlitwy, kościołów, domów, pojedynczych osób i grup pielgrzymkowych. Osoby, które mają takie fotografie, mogą przesyłać je w formie elektronicznej na adres zdjeciezpapiezem@gmail.com, dostarczyć je osobiście lub tradycyjną pocztą na adres Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego (ul. o. Augustyna Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa z dopiskiem „Co nam zostało z tamtych dni”).

Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie www.nadziejazwyciestwo.pl.

Zostanie z nich przygotowana wystawa plenerowa w formie plansz, która będzie prezentowana na Jasnej Górze i w innych miejscach, w tym w szkołach. W akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które są twórcami zdjęć lub mają niezbędne prawa do dysponowania nimi.

Celem projektu edukacyjnego „Nadzieja, Zwycięstwo” jest przypomnienie postaci św. Jana Pawła i jego wkładu w budowaniu wolnej i niepodległej Polski. Projekt zyskał wsparcie Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Realizują go: Towarzystwo Patriotyczne Kresy, Jasnogórski Instytut Maryjny i delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie, pod patronatem przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry.