W odniesieniu do układów samoobrony Tempesta ścisła współpraca z Leonardo i BAE Systems doprowadziła do opracowania przez MBDA koncepcji systemu zwalczania środków bojowych przeciwnika HK-DAS (Hard Kill Defensive Aid System), zdolnego do śledzenia, namierzania, przechwytywania i niszczenia nadlatujących pocisków rakietowych w środowiskach o wysokim poziomie zagrożenia.

Bazując na modułowości koncepcji HK-DAS, konstruktorzy MBDA zaprojektowali dla Tempesta niewielkich rozmiarów, skalowalne mikropociski powietrze-ziemia (Ground Attack Micromissile), mające zwiększyć potencjał samolotu w misjach wsparcia  wojsk lądowych (CAS).

Z kolei czerpiąc z doświadczeń MBDA i BAE Systems w zakresie integracji uzbrojenia lotniczego, konstruktorzy Tempesta zaprojektowali innowacyjne komory bombowe i mechanizmy belek startowych, ułatwiające użycie broni (belka z dwoma szeregowo podwieszonymi pociskami krótkiego zasięgu klasy WVRAAM) lub zwiększające rozmiary przestrzeni operacyjnej, w jakiej może być użyte uzbrojenie oraz zapewniające możliwość przenoszenia przez samolotu w przyszłości nowych rodzajów broni np. w postaci pocisków rakietowych bliskiego zasięgu (WVRAAM) o zwiększonym kalibrze.

Poza pomysłami prezentowanymi na wystawie wkładem MBDA do systemu PYRAMID Open Mission* są technologie z dziedziny systemów dowodzenia i kierowania (C2) naziemnymi elementami obrony powietrznej, pozwalające zwiększyć skuteczność operacyjną Tempesta w starciach powietrze-powietrze o dominację w przestrzeni pola walki.

MBDA pracuje również z firmami Leonardo i BAE Systems nad systemami rozpoznawczymi (ISR), dążąc do wykorzystania pocisków rakietowych przenoszonych przez samolot jako dodatkowej sieci czujników, wpływających na poprawę świadomości sytuacyjnej pilota.

MBDA przewiduje, że prezentowana już obok Tempesta broń nowej generacji – pocisk rakietowy Meteor i rodzina bomb SPEAR - zostanie zoptymalizowana do przenoszenia przez ten samolot. Zarazem podkreśla głęboki sens uczestnictwa w projektowaniu nowej maszyny, gdyż pozwala to na wypracowanie pełnej synergii między platformą a przenoszonym uzbrojeniem, co z kolei umożliwi zwielokrotnienie potencjału bojowego Tempesta.