Zwracając się do polskich pielgrzymów uczestniczących w audiencji w Watykanie papież powiedział:

W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W waszym kraju będzie ono dniem akcji ewangelizacyjnej nazwanej "Polska pod Krzyżem".

"Uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwajcie wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp Krzyża Jej Syna, prosząc o potrzebne łaski dla was, waszych rodzin i Ojczyzny. Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka" - dodał Franciszek.


Wydarzenie "Polska pod Krzyżem" w sobotę 14 września będzie wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana Pawła II, który w 1997 r. wzywał do obrony krzyża "od Tatr aż do Bałtyku” – poinformowała Fundacja Solo Dios Basta, organizator akcji.

22 sierpnia pod krzyżem na Giewoncie ks. Jerzy Kozłowski został trzykrotnie rażony piorunem.

Ten krzyż jest symbolem wiary w Polsce przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jego replika stanie przy ołtarzu polowym na lotnisku we Włocławku podczas wydarzenia "Polska pod Krzyżem"

– podkreślają organizatorzy.

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 r. w Zakopanem wzywał Polaków:

Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na Polskę "od Tatr aż do Bałtyku". I ten krzyż mówi całej Polsce: "Sursum corda" – "W górę serca". Trzeba żeby cała Polska od morza aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: "Sursum corda"