Urzekające morze - tajemnicą

Nigdy nie będziemy w stanie zgłębić tej nieskończonej tajemnicy, możemy tylko wędrować z uczuciem głębokiej czci i oczarowania po jego wąskim skraju. (…) morze zna tylko jeden głos, potężny, urzekający naszą duszę swą wspaniałą harmonią (…) morze zdaje się mieć w sobie coś z potęgi niebios. Lucy Maud Montgomery

Morze – symbolem ludzkiej psychiki 

Człowiek jest jak morze: ma swoje przypływy i odpływy. Henryk Sienkiewicz 
Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Albert Einstein

Tajemniczy szum morza

W dzień biały morze śpiewa, szepce i szeleści,
Samemu sobie jeno gwarząc opowieści.
Kto się w nie wsłucha, słyszy w jego dziwnym szumie
Dalekie, tajne głosy, których nie rozumie. Leopold Staff