Za wotum zaufania głosowało 343 deputowanych, przeciwko było 263.

Drugi rząd Contego utworzony 4 września uzyskał poparcie niższej izby parlamentu miesiąc po rozpoczęciu kryzysu gabinetowego, do którego doszło po rozpadzie koalicji antysystemowego Ruchu i prawicowej Ligi.

Debata po przedpołudniowym expose premiera była bardzo burzliwa. Ostro przeciwko powołaniu nowego rządu protestowali deputowani Ligi i ugrupowania Bracia Włoch. Wiec setek zwolenników tych ugrupowań wraz z ich liderami: Matteo Salvinim i Giorgią Meloni odbył się przed gmachem parlamentu. Wznoszono hasła z żądaniem rozpisania nowych wyborów.