Prezes Rady Ministrów, przedstawiając w Izbie Deputowanych program swego drugiego rządu utworzonego przez antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i centrolewicową Partię Demokratyczną, wyraził nadzieję, że zainauguruje on nową i "decydującą fazę reformatorską".

Chcemy zaoferować wszystkim szansę pracy, odpowiednią płacę i warunki życia godne cywilizowanego kraju, który w swej konstytucji w 1948 roku zagwarantował prawa pracownika do wolnego i godnego życia

- powiedział Conte.

Zaznaczył, że trzeba "usunąć przeszkody, które stoją na drodze do osiągnięcia tego podstawowego celu". Potrzebny jest "umiar i zdyscyplinowanie, aby nasi obywatele mogli spoglądać z nową ufnością na instytucje".

Premier zadeklarował, że rząd zobowiązuje się do stosowania bardziej ostrożnego i nacechowanego szacunkiem "języka i tonu", co było nawiązaniem do sporów i polemicznych wypowiedzi przedstawicieli poprzedniego gabinetu Ruchu i prawicowej Ligi Matteo Salviniego.

Chcemy pozostawić za sobą bojowe wypowiedzi

- zapewnił Conte.

Wieczorem w Izbie Deputowanych odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla drugiego rządu Contego. Powstał on 4 września po trwającym prawie miesiąc kryzysie gabinetowym, do którego doszło w wyniku rozpadu koalicji Ruchu i Ligi.