Pierwotnie wilki bytowały na rozległych obszarach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, a ich populacja obejmowała aż 26 podgatunków. Różnią się pod względem ubarwienia czy masy ciała. Ich waga może wahać się od 20 kg (na azjatyckich stepach) do 80 kg (na Alasce). W naszym rejonie wilk zwykle waży ok. 60kg, a długość jego ciała osiąga ok. 125 centymetrów.

Na terytorium Polski wilki występują w 3 różnych populacjach – na południu, w polskiej części Karpat (populacja karpacka), we wschodniej części kraju (populacja bałtycka) oraz na zachód od Wisły, gdzie nasze wilki wraz z wilkami po niemieckiej stronie granicy tworzą populację środkowo-europejską, która posiada status zagrożonej w Europie. Zazwyczaj wataha zajmuje obszar od 100 - 300 km². Wielkość ta uzależniona jest od ilości pokarmu i warunków panujących na danym obszarze. W Polsce można je znaleźć w województwach: podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, czy małopolskim.

Wilk co dzień dba o to, aby w leśnym ekosystemie panował ład i równowaga. Jest i niezwykle opiekuńczy w stosunku do swojej watahy. 

Wilk to mądre, dostojne i niezwykle opiekuńcze w stosunku do swojego stada zwierzę. Wilcza wataha liczy zwykle około 12 osobników, które koegzystują w hierarchii. Młode, starsze czy chorujące osobniki zawsze mogą liczyć na specjalną ochronę. Wilki doskonale komunikują się między sobą – poprzez wycie lub wydawanie innych odgłosów, a także pozawerbalnie (wydzielając zapachy, obserwując mimikę czy przybierając określoną postawę ciała). W naturalnych warunkach wilki pozostają samowystarczalne i w pełni niezależne od człowieka. Ekspansja człowieka sprawiła, że wilkom jest coraz trudniej zdobywać naturalne dla nich pożywienie, przez co wkraczają na hodowlane tereny.

Ich przysmak stanowią jelenie, dziki i sarny (ssaki kopytne). Nie oznacza to, że rezygnują z okazji spożycia mniejszych zwierząt, czy padliny. Polując w stadzie atakują także większe ssaki.

Ciekawostki o wilkach
Matka młodych wilków masuje ich brzuch ciepłym językiem, aby te były w stanie oddać mocz.
Przy sprzyjających warunkach wilki są w stanie usłyszeć dźwięki dochodzące z odległości nawet 16 km.
Aby znaleźć swoją partnerkę, wilk jest w stanie pokonać 600 km przez 2 tygodnie.
Wilki średnio każdego dnia pokonują 20 km. Maksymalnie są w stanie pokonać 160 km.
Zazwyczaj pokonują trasę z prędkością około 8 km/h. Są w stanie biec 60 km/h przez okres 5 minut.
Od początku XXI wieku odnotowano 20 ataków śmiertelnych spowodowanych przez wilki. W Polsce ostatni przypadek miał miejsce w czasie II Wojny Światowej.