Będzie to pierwsza publiczna prezentacja dzieła Antona Hoffmanna (1863-1938), malarza ze szkoły monachijskiej, które muzeum kupiło po wieloletnich negocjacjach od prywatnego kolekcjonera. Olejny obraz na płótnie o wymiarach 3 na 6 m powstał ok. 1907 r. Został namalowany na setną rocznicę bitwy pod Lidzbarkiem Warmińskim (niem. Heilsberg), stoczoną w dniach 10-11 czerwca 1807 r. przez Wielką Armię ze sprzymierzonymi wojskami rosyjsko-pruskimi. Była to największa – pod względem liczby walczących żołnierzy – napoleońska bitwa w obecnych granicach Polski. Obraz Hoffmana ukazuje jeden z epizodów tej bitwy – szarżę pruskiego szwadronu czarnych huzarów i zdobycie przez nich orła ze sztandaru francuskiego 55. pułku piechoty liniowej. W tle tej sceny widoczne są kontury lidzbarskiego zamku biskupów warmińskich i kościoła parafialnego.

Na Zamku można też obejrzeć składającą się z 700 figurek żołnierzy dioramę, przedstawiającą scenę z tej bitwy.

W bitwie pod Heilsbergiem walczyło 55 tys. Francuzów oraz ponad 70 tys. Rosjan i Prusaków. Siłami Wielkiej Armii dowodził Bonaparte. Francuzi atakowali reduty i szańce bronione przez sprzymierzone wojska rosyjskie i pruskie. Bitwa pozostała nierozstrzygnięta, obie strony poniosły ciężkie straty. Przyczyniła się jednak do zwycięstwa cesarza pod Frydlandem, które zmusiło cara Aleksandra I i króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III do podpisania traktatów pokojowych w Tylży. O znaczeniu tego starcia świadczy to, że nazwę Heilsberg umieszczono na Łuku Triumfalnym w Paryżu, wśród miejsc najważniejszych batalii Napoleona.