Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej wsparł akcję "Gazety Polskiej" -"Strefa Wolna Od Ideologii LGBT". Po tym jak zaapelował o kupowanie tygodnika, do którego dołączona była sławna już naklejka, spotkały go duże nieprzyjemności.

Okazuje się, że na skutek presji lewicowo-liberalnych mediów, wójt gminy w której znajduje się szkoła, zapowiedział już rozmowę dyscyplinującą z Krystianem Frelichowskim.

Wiele wskazuje na to, że nauczyciel może stracić pracę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej, Robert Swiontek Brzezinski, opublikował 30 lipca w tej sprawie specjalne oświadczenie.

Pracownicy i dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej nie utożsamiają się z wypowiedzią radnego Krystiana Frelichowskiego, na temat LGBT

- napisał dyrektor Swiontek, zapowiadając możliwe konsekwencje w stosunku do Krystiana Frelichowskiego.

Jakiekolwiek sygnały o przejawianiu tego typu poglądów w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez Pana Frelichowskiego będą skutkowały koniecznością zakończenia możliwości pracy z dziećmi i młodzieżą

- czytamy w oświadczeniu.

screenshot/szkolazlawies.pl