Lekarz i pacjent

Do lekarza przychodzi starszy człowiek.

- Co panu dolega? 
- Panie doktorze, ja strasznie kaszlę. 
- A ile pan ma lat? 
- Siedemdziesiąt. Doktor po namyśle: 
- A gdy pan miał czterdzieści lat, to pan kaszlał?

- Nie. 
- A gdy pan miał pięćdziesiąt lat, to pan kaszlał? 
- Broń Boże! 
- A gdy pan miał sześćdziesiąt lat, to pan kaszlał? 
- Nigdy w świecie! 
- Więc powiedz pan sam, z ręką na sercu, kiedy właściwie pan ma kaszleć, jeśli nie teraz?!