Aby móc otrzymać status uzdrowiska w Polsce, dany obszar musi spełniać następujące warunki:
mieć klimat o leczniczych właściwościach, posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych, które mają potwierdzone właściwości, spełniać wymagania o ochronie środowiska, które są określone w przepisach o ochronie środowiska, mieć na swoim obszarze zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, posiadać na swoim terytorium urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, mieć techniczną infrastrukturę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, transportu zbiorowego, a także usuwania odpadów.

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne  zwykle opiera się na: pijalniach wód mineralnych, dostępie do leczniczych wód kąpielowych, warunkach klimatycznych, obecności tężni solankowych.
Ponadto niemalże w każdej placówce znajduje się wyspecjalizowana kadra lekarsko-pielęgniarska oraz bogata baza zabiegowa. 

Uzdrowiska w Polsce
Kuracjusze wybierają się do sanatoriów w celach leczniczych, rehabilitacyjnych oraz wypoczynkowych. 
Miejscowości uzdrowiskowe w Polsce to nie tylko ośrodki sanatoryjne ale także liczne atrakcje. W wielu z nich znajdują się tężnie solankowe oraz Pijalnie Wód Mineralnych. Większość obiektów oferuje wycieczki z przewodnikiem, zajęcia Nordic Walking oraz szeroką bazę zabiegową. 

Każdy z obiektów specjalizuje się w różnorakich schorzeniach: choroby ortopedyczno-urazowe, endokrynologiczne, reumatologiczne, kardiologiczne czy choroby układu nerwowego. Ponadto ośrodki często specjalizują się w leczeniu osteoporozy, cukrzycy, a także otyłości.