Park znajduje się na terenie województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Został utworzony w 1985 roku, jego powierzchnia wynosi prawie 17 tys. ha. Ponad 60% powierzchni zajmują lasy, a aż 8,5% wody. Na jego terenie znajduje się około 45 jezior, które są zlokalizowane w rynnach polodowcowych i układają się w charakterystyczne równoległe ciągi. Osią parku jest rzeka Skarlanka - jeden z atrakcyjniejszych szlaków kajakowych w Polsce. 

Główne atrakcje przyrodnicze
Typową cechą Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest występowanie naturalnych zbiorowisk torfowiskowych, szuwarowych i wodnych. Flora Parku cechuje się dużym bogactwem i różnorodnością gatunków. Rośnie tutaj m in. storczyk obuwik pospolity, lilia złotogłów, kłoć wiechowata, 3 gatunki rosiczek, bagno zwyczajne, żurawina drobnolistkowa, bażyna czarna. Wiele stanowisk rzadkich gatunków roślin objęte jest ochroną rezerwatową. Oglądać można też kilkusetletnie drzewa - pomniki przyrody (dęby, buki, sosny, lipy).
Do występujących tu chronionych i rzadkich gatunków zwierząt można zaliczyć: bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego, bąka, kilka gatunków perkozów, żurawia, a także wydrę i bobra europejskiego, żółwia błotnego. Perkoz dwuczuby jest symbolem Parku. Czasami spotkać można przywróconego na te tereny przez dyrekcję BPK sokoła wędrownego.

Oprócz atrakcji przyrodniczych występuje tutaj szereg zabytków kultury materialnej. Wśród nich są m. in. pozostałości osad palowych nad jeziorem Łąkorz i Robotno, 5 grodzisk wczesnośredniowiecznych, 12 obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX wieku oraz obiekty sakralne i zespoły pałacowo - dworskie.

Turystyka
Brodnicki Park Krajobrazowy to przede wszystkim jeziora, które razem z rzekami zajmują znaczną część jego powierzchni. Na większości z nich można wędkować. Wyjątek stanowią wyznaczone obwody hodowlane, jeziora będące rezerwatami. Należy wykupić pozwolenie na wędkowanie na poszczególnych jeziorach z łódki lub z brzegu. Szczególnie niezapomniane wrażenia pozostawiają wyprawy kajakowe z Wielkich Partęczyn rzeką Skarlanką przez jeziora Pojezierza Brodnickiego. Jesienią lasy Parku stają się kolorowe i pojawiają się w nich w tym okresie grzyby.
Obszar Parku posiada kilka dobrze oznakowanych szlaków turystycznych. Prowadzą tędy trzy długie szlaki piesze: żółty, zielony, niebieski. Wytyczone są również szlaki rowerowe. W Parku zostały utworzone ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Wszystkie pokazują unikatową przyrodę, związaną ze środowiskiem wodnym, bagiennym lub leśnym. 
Obiekty noclegowe zlokalizowane są nad jeziorami Wielkie Partęczyny, Zbiczno, Strażym, Bachotek. Warto skorzystać też z oferty gospodarstw agroturystycznych. Funkcjonują tu również smażalnie ryb czy bary, w których można zjeść posiłek. W Brodnickim Parku  jest  ponad 26 km znakomitych i czytelnie oznakowanych tras do uprawiania nordic walkingu.