Prof. Majkowski jeszcze w tym roku został honorowym obywatelem Warszawy. Wszedł też w skład Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jerzy Majkowski ps. "Czarny" w konspiracji działał od 1942 r., początkowo w Szarych Szeregach, w hufcu Wola. Na warszawskiej Woli rozpoczął również szlak bojowy w Powstaniu Warszawskim, gdzie był żołnierzem II plutonu kompanii "Anna", najpierw wchodzącego w skład batalionu NOW-AK "Antoni", a potem batalionu "Gustaw". 13 sierpnia 1944 r. został ranny podczas eksplozji "czołgu-pułapki" na ul. Kilińskiego w Warszawie. Po powstaniu trafił do niewoli niemieckiej. Do Polski wrócił w 1947 r. W ostatnim czasie był prezesem warszawskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Prof. Majkowski zasłynął wyjątkowym przesłaniem, jakie rok temu wygłosił dla młodego pokolenia.

Nasz przekaz etosu Armii Krajowej dla obecnych pokoleń musi opierać się na wspólnych cechach, które charakteryzowały nas i które powinny charakteryzować młode osoby. Jakie to cechy? Miłość ojczyzny, znajomość historii, odwaga cywilna, prawy duch, zdolność do przyjaźni i poświęceń. To takie ogólne przesłanie, ale zadanie, które chcemy przekazać i oczekujemy, że jest realizowane, jest takie, ażeby młodzież uczyła się, a potem pracowała z myślą, że pracuje nie tylko dla siebie, ale pracuje dla całego kraju, niezależnie czy jest w kraju, czy zagranicą

- mówił.