Sytuacja stała się szczególnie poważna po nielegalnej aneksji Krymu i agresji na wschodnią Ukrainę.
-mówiła koordynator spraw zagranicznych grupy EKR.

Anna Fotyga wskazała, iż społeczeństwo ukraińskie z uwagą śledzi dzisiejsze obrady Parlamentu, co wpływa na jego stosunek do Europy.

Pozostajemy wyraziści i konsekwentni.
- mówiła Fotyga wskazując, iż rezolucja zawiera pełną listę więźniów politycznych.

Była szefowa polskiej dyplomacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego ponowiła apel o ich natychmiastowe uwolnienie oraz potępiła działania i opresje wobec okupowanych narodów, w szczególności Tatarów krymskich.

Cieszę się, że rezolucja została uchwalona podczas pierwszej roboczej sesji Parlamentu. Ten fakt, jak i przebieg negocjacji nad wspólnym tekstem, dają satysfakcję i pokazują, że kwestia rosyjskiej agresji pozostanie wysoko na agendzie nowego Parlamentu.
- ocenia Anna Fotyga, współautorka przyjętej dzisiaj rezolucji.


W przyjętym dokumencie  Parlament Europejski ponowił swoje zdecydowane i klarowne stanowisko wspierania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w tym nieuznawania nielegalnie anektowanego Krymu oraz wezwał Federację Rosyjską do pełnego wdrożenia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ: z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy oraz z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie sytuacji praw człowieka w Republice Autonomicznej Krymu i w Sewastopolu (Ukraina).  Europosłowie podkreślili, że przejście Rosji do rządów autorytarnych wywarło negatywny wpływ na stosunki między UE a Rosją oraz na stabilność w Europie i na świecie.

W rezolucji zaznaczono, że od początku czerwca 2018 r. ponad 70 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych z powodów politycznych w różnych regionach Federacji Rosyjskiej i na okupowanym Krymie, wymieniając wszystkie znane nazwiska więźniów politycznych i żądając ich uwolnienia.

Dodatkowo europosłowie wskazali, iż siły separatystyczne wspierane przez Rosję przetrzymują w regionie Donbasu co najmniej 130 ukraińskich więźniów, w tym co najmniej 25 żołnierzy, wzywając Rosję do opublikowania pełnej listy więźniów przetrzymywanych na okupowanych terytoriach ukraińskich w Donbasie i Ługańsku oraz do ułatwienia im kontaktów z rodzinami i prawnikami.

Parlament odniósł się także do przeprowadzonych w ostatnich tygodniach przez Rosję na okupowanym Krymie rewizji 26 domów, a następnie aresztowania 24 osób, z których większość to działacze rdzennych Tatarów krymskich, którym obecnie grozi nielegalne pozbawienie wolności do 20 lat. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. co najmniej 37 obywateli Ukrainy zostało bezprawnie aresztowanych przez Rosję na nielegalnie okupowanym Krymie, a prawie wszyscy z nich są przedstawicielami rdzennych Tatarów krymskich.