Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł - odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

Zgodnie z nowelą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zlikwidowany ma być 18-proc. PIT dla pracowników do 26. roku życia. Regulacja ta ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. i szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 mln młodych ludzi. Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26. roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Rozwiązanie to stanowi wypełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w tzw. nowej piątce PiS. Podobne rozwiązania funkcjonują m.in. w Belgii, Francji i Czechach.

Za tydzień rząd zajmie się projektem obniżającym stawkę PIT z 18 proc. do 17 proc.

Marszałek Stanisław Karczewski w Radiowej Jedynce odniósł się do tego, że Platforma mówiła o obniżaniu podatków.

– Jestem przekonany że to dobry kierunek działania (zerowy PIT dla młodych – red. ), obniżenie podatków, o którym przecież Platforma mówiła, tylko nie robiła. My mówimy i robimy, bo Prawo i Sprawiedliwość jest partią przede wszystkim wiarygodną i jak mówimy, to wprowadzamy, a to bardzo dobre rozwiązanie dla młodych ludzi. Chcemy przyciągnąć młodych ludzi, żeby młodzi Polacy zostawali w Polsce, nie wyjeżdżali za granicę

– stwierdził w „Sygnałach dnia” PR1 Karczewski.