Nawrocki podczas posiedzenia senackiej Komisja Kultury i Środków Przekazu zaprezentował film nt. planów Muzeum na Westerplatte i przedstawił dokument programowy, który sporządził w 2017 r., obejmując stanowisko w MIIWŚ.

Założeniem jego działań jest

odważne prezentowanie głosu Polski o jej doświadczeniu w czasie II wojny światowej, (...) ukazywanie tego doświadczenia na tle innych państw, z jej ofiarami ludzkimi i zniszczeniami jako zatrważającą ceną konfliktu, którą przyszło ponieść Polakom, ale też z wyraźnym podkreśleniem podejmowanych w latach 1939-45 zbiorowych i indywidualnych przejawów odwagi i bohaterstwa jako dominujących przejawów niezłomności i walki o niepodległe Państwo Polskie.

Nawrocki podkreślił, że to zobowiązanie było konsekwentnie wypełniane przez ostatnie dwa i pół roku na wszystkich polach aktywności państwowej instytucji kultury, jaką jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Przypomniał, że w pierwszym roku swojej działalności

przystąpił do porządkowania struktury Muzeum, które było niegotowe do przyjmowania nawet kilku tysięcy gości dziennie, zarówno pod względem zasobów ludzkich, jaki regulaminów zwiedzania, bezpieczeństwa samego Muzeum.

Nawrocki wyjaśnił, że w ciągu kilku miesięcy scalono strukturę dwóch połączonych decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeów pod względem formalno-prawnym oraz organizacyjnym, wprowadzono właściwe praktyki zarządcze, nowy regulamin oraz strukturę organizacyjną. Powołano szereg nowych działów odpowiadających przede wszystkim za obsługę zwiedzających, dokumentację filmową wydarzenia kulturalne, konserwację obiektów wraz z nową pracownią konserwacji otwartą w roku 2018. Ponadto w pierwszym roku w celu podniesienia efektywności finansowej i komercyjnej Muzeum uruchomiono część apartamentową, uruchomiono hotel, księgarnię, sklep muzealny, a także bar gastronomiczny, czyli wszystkie rzeczy, które są potrzebne do obsługi.

Przypomniał, że w 2018 r. zainaugurowano w Muzeum działalność kina studyjnego i grupy teatralnej. Według Nawrockiego jest to jedyna grupa teatralna w polskich muzeach.

Poprzez sztukę nie tylko w Polsce, ale i w Europie opowiadamy historię, polskie doświadczenie w czasie II wojny światowej. Ta grupa skupia kilkudziesięciu młodych aktorów.

– mówił.

Nawrocki przypomniał, że zgodnie z założeniami programowymi przedstawionymi MKiDN wprowadzono też 26 zmian na wystawie głównej. Wprowadzanie zmian zostało zawieszone w początku roku 2019 w związku z toczącym się postępowaniem sądowym z powództwa poprzedniej dyrekcji Muzeum.

Wśród wątków, które przez poprzednią dyrekcję zostały całkowicie pominięte wymienił

operację antypolskiej NKWD z lat 1937-38, niemieckie represje wobec Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, rozszerzono perspektywę relacji polsko-żydowskich o ofiarę rodziny Ulmów. Nasi zwiedzający mogą się dowiedzieć, że Polacy tracili życie za ukrywanie ludności żydowskiej. Wprowadziliśmy na wystawie św. Ojca Maksymiliana Kolbe, który według badań (...) jest jednym z bardzo ważnych symboli dla Polaków - symboli II wojny światowej i polskich postaw w czasie tej wojny.

 – dodał.