Podczas zbiórki z udziałem kadry dowódczej, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, gen. Andrzejczak podziękował odchodzącemu oficerowi za wybitny dorobek w służbie wojskowej, w szczególności za znaczące osiągnięcia w realizacji zadań w SG WP i wyróżnił generała Szablą Honorową Wojska Polskiego. 

[gen. Joks] służył na wielu stanowiskach, w wojskach pancernych, zmechanizowanych i desantowych. Jest oficerem kompletnym, bardzo doświadczonym, przygotowanym do pełnienia kolejnych ważnych funkcji na rzecz Sił Zbrojnych RP. Jego absolutna dyspozycyjność i subordynacja w chwili podejmowania kolejnego wyzwania jest warta naśladowania. Taka postawa powinna stanowić wzór dla wszystkich żołnierzy

– zaznaczył szef SG WP podczas swojego wystąpienia. 

Generał Adam Joks żegnając się, podziękował za słowa uznania i otrzymane wyróżnienie. 

Służba w Sztabie Generalnym WP była dla mnie ogromnym zaszczytem. To czas kiedy miałem możliwość spoglądania na siły zbrojne z szerokiej perspektywy. Zabieram stąd wiele doświadczeń, które z pewnością wykorzystam na nowym stanowisku w JFTC w Bydgoszczy

– powiedział do zebranych. 
 

Głównym zadaniem Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO jest szkolenie oficerów z krajów wchodzących w skład NATO oraz współdziałających w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju, a także upowszechnianie najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie działań na szczeblu taktycznym. Centrum organizuje wykłady, seminaria, konferencje i ćwiczenia dla oficerów.