Zaprzysiężenia terytorialsów odbędą się na terenie Lubelszczyzny, Małopolski, Mazowsza, Podkarpacia oraz na Podlasiu.

Duża część żołnierzy, którzy złożą przysięgę, to osoby, które zdecydowały się wstąpić do WOT w ramach projektu "Wakacje z WOT" oraz ci, którzy wiosną tego roku stanęli do kwalifikacji wojskowej i podczas niej złożyli wnioski o służbę w WOT.

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa Roty. Przede wszystkim jest to akt ślubowania, wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Dumnie nosząc mundur z biało – czerwoną flagą, żołnierze zobowiązują się do godnego reprezentowania wartości oraz ideałów, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków

– wskazał ppłk Pietrzak.

Przysięgę na Rynku Miejskim w Janowie Lubelskim złoży w niedzielę 80 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT. Będzie to już 20. przysięga w historii lubelskiej brygady. "40 proc. składających przysięgę stanowić będą uczniowie, ponadto wiele osób wykonujących interesujące zawody, takie jak: kontroler jakości mebli, elektryk, lekarz weterynarii, drwal oraz operator żurawia CNC" – podał rzecznik.

Poinformował, że na terenie jednostki wojskowej w Rząsce przysięgę złoży też 108 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady OT. Będzie to szósta przysięga wojskowa w historii małopolskiej brygady.

Przysięgać na terenie jednostki wojskowej w Ciechanowie będzie również 130 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT. Uroczystość będzie połączona z obchodami święta brygady. Wśród przysięgających oprócz uczniów i studentów jest m.in. pani kierowca autobusu, mężczyzna zajmujący się dubbingiem, operator tankowania statków powietrznych, nauczycielka z dwoma swoimi uczniami, ojciec z synem oraz siedem koleżanek uczęszczających do tej samej klasy.

Na Rynku w Lubaczowie przysięgę złoży także 180 żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady OT. 45 proc. składających przysięgę stanowić będą uczniowie i studenci; wśród zaprzysiężonych będzie rodzeństwo.

W Suwałkach 100 żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady OT złoży przysięgę wojskową na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Składający przysięgę na Podlasiu to w dużej mierze uczniowie szkół średnich oraz studenci.

Głównym zadaniem WOT, funkcjonujących od 2017 r. jako odrębny rodzaj sił zbrojnych, jest wspieranie lokalnych społeczności, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych oraz wspieranie służb ratowniczych. W czasie kryzysu i wojny mają wspierać wojska operacyjne. WOT składają się głównie z ochotników, liczą obecnie ponad 20 tys. osób, w tym ok. 3 tys. żołnierzy zawodowych. Docelowo formacja ma liczyć 53 tys. osób