Wysokie litewskie odznaczenie Naimski otrzymał „za znaczący wkład w umacnianie współpracy Litwy i Polski w dziedzinie energetyki i za zaangażowanie w podjęciu historycznej decyzji o synchronizacji połączeń sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z kontynentalną Europą przez Polskę”.

Dziękując za odznaczenie, Naimski w rozmowie z dziennikarzami wskazał, iż jego wizyta w Wilnie „jest ważnym elementem, który ugruntowuje bardzo dobre relacje pomiędzy Polską i Litwą, na których bardzo nam zależy”.

Przypomniał, że „dołączenie Litwy, Łotwy i Estonii do systemu energetycznego Unii Europejskiej jest rzeczą bardzo ważną, można powiedzieć fundamentalną, dla bezpieczeństwa tych trzech krajów”. Zaznaczył, że Polska ten projekt traktuje „jako wkład do europejskiej solidarności”.

Uroczystość wręczenia odznaczeń grupie ok. 50 osób, Litwinów i obcokrajowców, odbywała się w Wilnie w ramach obchodów sobotniego Święta Koronacji Króla Mendoga, pierwszego i jedynego króla litewskiego, żyjącego w pierwszej połowie XIII w. i uznawanego przez Litwinów za twórcę państwa litewskiego.

„Jestem wdzięczna każdemu z was za wkład w rozwój naszego państwa, za szacunek i oddanie Litwie”

- powiedziała Grybauskaite, zwracając się do odznaczonych obcokrajowców. Wskazała, że „to są ludzie, którzy pracowali na rzecz Litwy, organizowali jej wsparcie na całym świecie”. „Dziękuję wam w imieniu narodu i państwa litewskiego” - powiedziała.

Wręczenie odznaczeń w urzędzie prezydenta Litwy zainaugurowało sobotnie obchody. W południe na wileńskim palcu Daukantasa przed urzędem prezydenta na maszt wciągnięto flagę państwową, odbył się pokaz musztry kompanii honorowej wojska litewskiego i oddano trzy salwy honorowe dedykowane królowi Mendogowi, państwu litewskiemu oraz narodowi Litwy.

W sobotę w całym kraju odbywają się uroczystości. Elementem obchodów jest też otwarcie wystawy w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie pt. „Lublin – miasto unii Litwy i Polski”.

Wystawę, której centralne miejsce zajmuje obraz Jana Matejki „Unia Lubelska”, z okazji 450. rocznicy podpisania Unii zorganizowali wileński Pałac Władców, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Instytut Polski w Wilnie i ambasada RP w Wilnie pod honorowym patronatem szefów parlamentów Polski i Litwy, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i przewodniczącego Sejmasu Viktorasa Pranckietisa.

W uroczystości otwarcia wystawy wieczorem w sobotę udział wezmą m.in. Kuchciński i Pranckietis.

Kuchciński o godz. 21. (20. czasu polskiego) zapowiedział też udział w powszechnym zbiorowym wykonaniu litewskiego hymnu.

Od 10 lat 6 lipca odbywa się akcja wspólnego śpiewania hymnu państwowego, „Pieśni Narodowej” Vincasa Kudirki, która łączy Litwinów w kraju i za granicą.

Do XIII wieku tereny Litwy zamieszkiwały liczne plemiona, które nie tworzyły zwartego organizmu państwowego. W obliczu zagrożenia ze strony zakonów kawalerów mieczowych i zakonu krzyżackiego Mendogowi udało się zjednoczyć ziemie litewskie i skupić władzę w jednym ręku. Król Mendog był księciem Litwy w latach 1236-1253, potem królem w latach 1253-1263. Mendog zginał w 1263 roku, w wyniku spisku książąt pod przywództwem Downuta z Nalszczan i Trenioty, którzy nienawidzili Mendoga za jego twarde i krwawe rządy. Po jego śmierci Litwa znalazła się w stanie rozpadu.