Do zatrzymania Marka W. doszło 23 marca 2018 roku. Miał on przekazywać oficerom służb specjalnych Rosji istotne informacje o polskich inwestycjach.

Marek W. został oskarżony o branie udziału w latach 2014-2016 w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach działalności szpiegowskiej oskarżony przekazywał wiedzę uzyskaną z tytułu zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki – pisała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Prokurator oskarżył Marka W. o popełnienie przestępstwa z art. 130 par. 1 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak podał dziś Żaryn, W. został oskarżony  o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego, na podstawie materiału zgromadzonego przez ABW.

„Sąd uznał, że jest on winny popełnienia czynów z art. 130 ust. 1 Kodeksu karnego. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 3 lat pozbawienia wolności oraz zakazał zajmowania stanowisk w administracji publicznej na okres 10 lat. Na poczet kary zaliczono skazanemu pobyt w areszcie – czas od zatrzymania w marcu 2018 r. do wydania wyroku

– podał Stanisław Żaryn.

Z materiałów ABW, potwierdzonych przez orzeczenie sądu wynika, że W. utrzymywał kontakty z oficerem GRU. W tym czasie przekazywał stronie rosyjskiej informacje dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Przekazywał informacje, które pozyskiwał w czasie pracy w sektorze państwowym.

„Jednocześnie pomagał tworzyć charakterystyki osób zatrudnionych w resorcie, którymi interesowało się GRU

– czytamy.