Grupa EKR wydała oświadczenie z inicjatywy polskich europosłów; największą delegacją we frakcji są europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.
 
„Bez absolutnie żadnych pozytywnych sygnałów płynących z Federacji Rosyjskiej, natomiast przy ciągłej eskalacji konfliktu w obszarze Morza Azowskiego i wschodniej Ukrainy, trwającej nielegalnej okupacji Krymu i poważnych naruszeniach praw człowieka zarówno w Rosji, jak i na okupowanych terytoriach, a także innych wrogich rosyjskich działaniach na całym świecie, uważamy, że decyzja podjęta przez Zgromadzenie Parlamentarne może wysłać zły sygnał i może być postrzegana przez Kreml jako faktyczne wsparcie dla ich działań”.
- czytamy w oświadczeniu.
 
W opinii grupy EKR Rada Europy i jej Zgromadzenie Parlamentarne odgrywają bardzo ważną rolę w systemie ochrony praw człowieka na świecie, a ta decyzja może być szkodliwa dla jedności Zachodu w stosunku do Rosji.
 
„Z drugiej strony z zadowoleniem przyjmujemy niedawne rozszerzenie sankcji przez Radę Europejską na kolejny rok i mamy nadzieję, że Parlament Europejski i inne instytucje UE utrzymają jasne, silne i zjednoczone stanowisko wobec Rosji”.
- dodali eurodeputowani.
 
Rada Europy zrzesza obecnie 47 państw. Rosję przyjęto do niej w 1996 roku. Od roku 2014, w następstwie aneksji Krymu i wobec trwającej wojny w Donbasie Zgromadzenie Parlamentarne RE przyjęło serię sankcji wobec Moskwy, z których główna polegała na zawieszeniu prawa głosu dla delegacji rosyjskiej. Na sankcje Moskwa odpowiedziała najpierw bojkotem Zgromadzenia Parlamentarnego, a następnie wstrzymaniem płacenia corocznych składek członkowskich do budżetu RE. Zagroziła też definitywnym opuszczeniem organizacji.
 
W nocy z 24 na 25 kwietnia członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w głosowaniu (stosunkiem głosów 118 do 62, wstrzymało się 10) zdecydowali o przywróceniu delegacji rosyjskiej pełni praw w ZPRE.
 
Rada Europy została powołana w maju 1949 roku w Londynie przez 10 państw: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy. Koncentruje się na kwestiach obrony i szerzenia praw człowieka oraz zasad demokracji parlamentarnej i rządów prawa. Jej siedzibą jest Strasburg.