Podczas dzisiejszej rozmowy z dziennikarzami - w drugim dniu szczytu Unii Europejskiej - szef rządu wyjaśnił, że w czwartek przez państwa członkowskie przyjęta została tzw. agenda strategiczna. Jak tłumaczył, zawiera ona wytyczne na kolejne pięć lat dla UE, m.in. dla nowej Komisji Europejskiej oraz instytucji unijnych.

W tej agendzie strategicznej ujęliśmy kluczowe dla Polski tematy. Nasz wkład do tej agendy był jednym z najbardziej detalicznych wśród wszystkich krajów członkowskich

- mówił szef rządu.

Jak wskazał Morawiecki, w agendzie znalazło się m.in. pogłębianie wspólnego rynku - ze szczególnym uwzględnieniem swobody świadczenia usług. "Tak, aby nasze firmy transportowe, nasze firmy budowlane, nie były więcej dyskryminowane" - podkreślił premier.

W dokumencie - mówił - ujęta została również "sprawiedliwa transformacja ekologiczna".

"My chcemy najpierw bardzo szczegółowych rozwiązań, zanim przyjmiemy na siebie dodatkowe cele klimatyczne" - zaznaczył Morawiecki.

Szef rządu poinformował również, że w agendzie są omówione także kwestie migracyjne.

Ujęte w taki sposób, jak niemal rok temu na Radzie Europejskiej zostało to przyjęte, czyli: musi być konsensus wszystkich państw, żeby dokonywać jakiejkolwiek zmiany. Nie ma możliwości przymusowych relokacji

- podkreślił Morawiecki.

Dodał, że w przyjętym dokumencie dyskutowana jest także "kwestia równowagi i rozwoju polityki przemysłowej".

"To są tematy niezwykle ważne z punktu widzenia wzrostu gospodarczego. Bardzo nam zależy, żeby tworzyć w UE wspólny rynek, który będzie służył konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw" - oświadczył szef rządu.

Przez pryzmat agendy strategicznej - jak powiedział premier - analizowane będą "inne kwestie i dokumenty".