Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7 w 75 obwodowych komisjach wyborczych na terenie powiatu. Uprawnionych do głosowania jest ponad 60 tys. osób, które wybiorą 21 radnych spośród blisko 200 kandydatów. Listy kandydatów zarejestrowało siedem komitetów wyborczych.

20 marca wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek podpisała obwieszczenie ogłaszające rozwiązanie z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich "z dniem 26 stycznia". Przyczyną tej decyzji było niepowołanie pełnego zarządu w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Wybrany przez radę zarząd powiatu składał się z trzech osób, natomiast statut koneckiego samorządu mówił o konieczności powołania czterech członków (statut powiatu zmniejszający liczbę członków zarządu powiatu z 4 na 3 uchwalono pod koniec lutego).

Przedterminowe wybory do rady zostały zarządzone przez premiera Mateusza Morawieckiego w połowie kwietnia.

Od 29 marca do czasu wyboru zarządu powiatu przez nowo wybraną radę, funkcje organów powiatu koneckiego pełni osoba wyznaczona przez premiera.

Głosowanie potrwa do godz. 21.