Głównym celem święta jest prezentacja i popularyzacja kultury białoruskiej, zwłaszcza tworzonej przez mniejszość białoruską w Polsce.

W białostockim Parku Planty na specjalnie rozstawionej scenie do wieczora w niedzielę wystąpią soliści, zespoły amatorskie oraz profesjonalne. To m.in. laureaci konkursów piosenki białoruskiej dla dzieci i dorosłych z repertuarem piosenek i tańców ludowych, ale też estradowych. Imprezie, jak co roku, towarzyszy kiermasz, gdzie można nabyć literaturę oraz rękodzieło twórców z Polski i Białorusi.

Jak powiedział wiceprezes Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (BTSK) Bazyli Siegień, impreza jest jedną z niewielu plenerowych imprez, podczas których białostoczanie mogą zapoznać się z kulturą białoruską. Ma już swoją tradycję, odbywa się od ponad 30 lat. "Ale to przede wszystkim święto mniejszości białoruskiej" - powiedział Siegień.

W jego ocenie, promocja kultury przez muzykę, to dobry pomysł - interesuje zarówno młodszych jak i starszych, integruje też środowisko. Co roku przed sceną gromadzą się tłumy słuchaczy.

Siegień mówił, że cieszy go fakt, iż co roku nie brakuje chętnych, którzy chcieliby wystąpić na scenie. Przede wszystkim cieszy - jak dodał - zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

Jak dodał, są to laureaci konkursów, którzy mają duży talent, a utwory wykonują bardzo profesjonalnie. Zauważył, że dziś bardzo trudno zachęcić młodzież do śpiewania ludowych utworów, dlatego Święto rozszerzyło swą formułę, a młodzież prezentuje też muzykę estradową, są też zespoły taneczne. "Widać, że dzieci i młodzież chcą się w tym realizować, to cieszy, bo dziś młodzież często goni za czym innym" - dodał.

Na zakończenie imprezy wystąpi Chór "Rodnica" z Mińska na Białorusi.

Tegoroczne Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku zostało sfinansowane z kilku źródeł: z dotacji ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji oraz przy wsparciu finansowym samorządu województwa podlaskiego oraz miasta Białystok.

Według danych GUS, w ostatnim spisie powszechnym przynależność narodową białoruską zadeklarowało ok. 50 tys. osób w Polsce. Sami liderzy organizacji białoruskich uznają te dane za niemiarodajne i podają liczby kilka razy wyższe. Największe skupiska mniejszości białoruskiej są w województwie podlaskim.

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce to najstarsza organizacja mniejszości białoruskiej w kraju, uważana też za ważnego animatora jej życia kulturalnego. Organizuje m.in. ogólnopolski festiwal piosenki białoruskiej kończący się rokrocznie galą w Białymstoku, Noc Kupały w Białowieży czy festyny białoruskie w regionie.