Testy są częścią projektu NIAS-NASA-ILOT - największego amerykańsko-polskiego projektu testowania bezzałogowych statków powietrznych. Sieć Badawcza Łukasiewicz–Instytut Lotnictwa (ILOT) jest – jak poinformowano na stronie instytutu - jedyną instytucją zagraniczną zaproszoną do udziału w amerykańskich manewrach. W testach bierze udział m.in. dron opracowywany w ILOT.

Testy mają na celu wdrożenie nowych technologii, które umożliwią jednoczesne poruszanie się po terenie zurbanizowanym większej liczby takich urządzeń w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców miasta czy ruchu powietrznego. Testowane technologie mają też zagwarantować, że maszyny te nie będą się ze sobą zderzały, będą się ze sobą komunikowały i współpracowały. Ważnym elementem jest też system bezpiecznego lądowania, nad którym pracują już Amerykanie.

Zanim drony rozpoczną prace w warunkach miejskich, konieczne są testy; do takich testów zostali zaproszeni polscy inżynierowie. Na stronie ILOT poinformowano, że testy koordynuje NASA’s Ames Research Center we współpracy z Nevada Institute of Autonomous Systems (NIAS) oraz Federal Aviation Administration (FAA). W testach biorą udział instytucje akademicko-naukowe oraz znaczące światowe firmy działające na rynku dronowym.

Testy prowadzone we współpracy NIAS-NASA-ILOT, które w sobotę przed południem miejscowego czasu obejrzy prezydent Duda, odbędą się w Miejskim Centrum Sterowania NIAS. Następnie na terenie Stead Airport w Reno prezydent obejrzy też test polskiego drona MOSUPS.

Andrzej Duda otworzy też Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie. W Muzeum Sztuki w Reno prezydent odbierze akt proklamacji Gubernatora Nevady ustanawiającej Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie

W InNEVation Center w Reno prezydent spotka się ponadto z przedstawicielami start-upów biorącymi udział w Tygodniu Polskiego Biznesu w Nevadzie.