Dziś wieczorem ma się odbyć posiedzenie klubu Nowoczesnej, na której mają zapaść ostateczne decyzje dotyczące przejścia posłów tej partii do klubu PO-KO.

- Dzisiaj Nowoczesna ma podjąć swoje uchwały o połączeniu klubów, a jutro po południu ma się odbyć już wspólne posiedzenie jednego klubu

- powiedział Neumann.

Dodał, że podczas tych obrad Katarzyna Lubnauer ma zostać wybrana jedną z wiceprzewodniczących Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Szefem klubu ma pozostać Sławomir Neumann.

Decyzję o zjednoczeniu klubów tworzonych przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną podjęły w sobotę Rady Krajowe obu ugrupowań. Niektórzy odebrali to jako sposób Nowoczesnej na ucieczkę od długów. W odpowiedzi poseł Witold Zembaczyński odpowiedzialnością za zadłużenie partii obarczył... byłego lidera Ryszarda Petru.

Połączenie klubów PO i Nowoczesnej spowodowało, że końca dobiegła farsa z "wypożyczeniem" posła Jacka Protasiewicza. Poinformował on, że wraca do klubu PSL-UED.

Dodatkowo, klub PSL-UED zostanie zasilony przez Michała Mazowieckiego, który objął mandat poselski po byłej premier Ewie Kopacz, ale nie miał zamiaru przynależeć do połączonych sił PO i Nowoczesnej.