Głównym celem szkolenia jest przygotowanie nurków do wykonywania zadań pod powierzchnią wody. Żołnierze rozpoczynają dzień szkoleniowy od przepłynięcia dystansu. Formują szyk zwany „sierżantem” i trzymając się wyznaczonej trasy pokonują odległość około 2000m — podaje oficjalny portal brygady.

Nurkowie w ramach szkolenia doskonalą umiejętności indywidualne i zespołowe podczas rozpoznania przeszkód wodnych jak również bezpośrednio przyległych brzegów. Szkolenie obejmuje nie tylko rozpoznanie i przygotowanie do niszczenia obiektów hydrotechnicznych, ale również poszukiwanie i wydobywanie zatopionego sprzętu. Pomimo dużego doświadczenia ćwiczący wciąż doskonalą działanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Większość żołnierzy biorących udział w szkoleniu to doświadczeni nurkowie, legitymujący się tytułami nurków inżynierii i starszych nurków inżynierii. W celu wykonania normy szkoleniowej muszą oni spędzić pod powierzchnią wody 90 godzin w ciągu roku.