Wojsko Polskie od wielu lat realizuje programy pomocowe, szczególnie w krajach, gdzie nasi żołnierze pełnią służbę w ramach międzynarodowych misji wojskowych.

W latach 2008-2018 przekazano łącznie 244,2 tony pomocy, w tym m.in. środki lecznicze, ambulanse i sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy i strażacki oraz materiały dla dzieci - odzież i obuwie, podręczniki i pomoce szkolne oraz sprzęt informatyczny. Razem z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną żołnierze WP niosą pomoc potrzebującym w krajach rozwijających się oraz w regionach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, pomoc przesiedleńcom, zarządzanie skutkami wystąpienia skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, zapewnienie bezpieczeństwa to zadania realizowane przez Siły Zbrojne RP w ramach działań humanitarnych.

Wojsko Polskie jest obecne również ze swoimi stoiskami na Warsaw Humanitarian Expo, które wystawiły m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny WP,  Dowództwo Operacyjne, Dowództwo Generalne, Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Na ekspozycji przygotowanej przez Wojsko Polskie prezentowane są m. in.: Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak w wersji medycznej, wóz do zadań specjalnych MRAP M-ATV, trał przeciwminowy Bożena, a także roboty wsparcia inżynieryjnego, kombinezon przeciwwybuchowy EOD.

Zaangażowanie żołnierzy w pomoc humanitarną docenił na WHE2019 Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda.