Doskonalenie umiejętności strzeleckich jest podstawowym elementem gotowości do realizacji zadań, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Profesjonalne, świadome posługiwanie się bronią to podstawowe zadanie każdego żołnierza. Swój poziom wiedzy i umiejętności dotyczących strzelania z karabinka Grot kadra kierownicza Centrum mogła zweryfikować biorąc udział w zajęć ze szkolenia strzeleckiego przygotowanych przez Cykl Szkolenia Ogniowego — czytamy na oficjalnym portalu CSWLąd.

Przeznaczenie, budowa oraz rozkładanie i składanie 5,56 mm karabinka Grot, przygotowanie broni do strzelania oraz przystrzelanie celownika holograficznego HVS, to tylko kilka z licznych czynności jakie żołnierze wykonywali pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów z Cyklu Szkolenia Ogniowego, aby przystąpić do prowadzenia ognia z karabinka MSBS GROT — podaje Centrum.