Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci (UNICEF) ocenia liczbę chłopców, którzy zawarli ślub przed ukończeniem 18 roku życia na około 115 milionów. Okazuje się również, że co piąty z nich w chwili ślubu miał mniej niż 15 lat - podaje dw.com.

Choć problem zdecydowanie częściej dotyka dziewczynek, ogólna liczba dzieci wstępujących w związki małżeńskie, szokuje.

Jak podaje raport, jedna na pięć kobiet wychodzi za mąż jako dziecko, zaś w przypadku chłopców stosunek ten wynosi jeden na trzydzieści.

Na świecie żyje obecnie około 650 milionów dziewcząt, które zostały wydane za mąż zanim skończyły 18 lat, a nieletnich po ślubie jest... 765 mln.

Dyrektor wykonawczy UNICEF Henrietta Fore alarmuje: takie małżeństwa odbierają dzieciom ich dzieciństwo. Nieletnia panna młoda czy pan młody są zmuszeni wejść w rolę dorosłych, do której często nie są jeszcze gotowi.

Wczesne małżeństwo prowadzi do przedwczesnego ojcostwa, a przez to zwiększa dodatkowo nacisk na wywiązanie się z obowiązków żywiciela rodziny. Cierpi na tym wykształcenie i szanse na karierę zawodową nieletniego męża i ojca

- oświadczyła Henrietta Fore.

Podane przez UNICEF liczby opierają się na analizie dostępnych danych z 82 państw świata. Najwięcej nieletnich małżonków występuje w Republice Środkowoafrykańskiej (28 procent), Nikaragui (19 procent) i na Madagaskarze (13 procent). Zjawisko to dotyczy głównie dzieci z ubogich rodzin żyjących na wsi.