Puton wyraził przekonanie, że społeczeństwo jest zainteresowane budową państwa związkowego.

Ocenił, że wiele zapisów rosyjsko-białoruskiej umowy o państwie związkowym nie zostało zrealizowanych.