Ekspozycja zostanie zaprezentowana w Sali Okrągłego Stołu obok prezydenckich zbiorów. Jej tytuł nawiązuje do łacińskiej dewizy, której autorstwo przypisywane jest Cyceronowi. Była ona umieszczona w sali, w której obradował Sejm Ustawodawczy.

Uczestnicy pikniku dzięki prezentowanym eksponatom będą mogli zapoznać się z atmosferą kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, przebiegiem inauguracyjnego posiedzenia izby, a także przypomną sobie jej główne dokonania legislacyjne.

Organizatorem Warszawskiego Pikniku Archiwalnego jest Polska Akademia Nauk. Od prawie dekady gromadzi on instytucje archiwalne i muzealne z całej Polski, umożliwiając nie tylko prezentację najcenniejszych dokumentów z ich zbiorów, ale także zapoznanie z ich ofertą edukacyjną. Archiwum Sejmu od samego początku bierze udział w tym wydarzeniu, tym samym aktywnie włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów. Dzień ten został ustanowiony w 2007 r. podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA) w 1948 roku będącej pod auspicjami UNESCO. Jego obchody mają ułatwiać dostęp do światowych zasobów archiwalnych i przypominać o swojej misji oraz znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw. Między 7 a 9 czerwca w większości polskich archiwów państwowych w Polsce odbywają się Dni Otwarte.