Marek Kuchciński w swoim wystąpieniu podkreślił, że "upadek komunizmu jest z pewnością najważniejszym doświadczeniem historycznym całej Europy powojennej".

To właśnie wtedy dokonały się fundamentalne przemiany, które ukształtowały współczesne oblicze naszej części Europy i jej państw

 - powiedział.

Marszałek Sejmu dodał, że epoka komunizmu jest "trudnym okresem w historii, który nie może się powtórzyć". Według Kuchcińskiego upadek tego systemu w Europie "był prawdziwym przełomem, swoistym kamieniem węgielnym, milowym krokiem w budowaniu nowych systemów politycznych".

Narody naszego regionu od zawsze wykazywały wielką dynamikę duchową w swoich ojczyznach i na emigracji. Przejawiała się ona w charakterystycznym podkreślaniu związku polityki z wartościami

 - mówił.

Jako przykład takiej postawy, wskazał św. Jana Pawła II. Był on papieżem, który - jak zaznaczył Kuchciński - "związek ducha i polityki uczynił ważnym elementem swojego globalnego duszpasterstwa".

Właśnie taka perspektywa była ważną podstawą odrzucenia ideologii i ustroju komunistycznego. Odmienność wspaniałej kultury Europy Środkowej i Wschodniej okazała się dużo trwalsza niż reżim totalitarny

 - zauważył.

Kuchciński podkreślił również, że kraje, które przeszły przez proces rozpadu bloku komunistycznego, mogą "sobie pogratulować odważnego przejścia przez te trudne okresy". Dla niektórych narodów - jak wskazał - upadek komunizmu wiązał się z powstaniem własnej, samodzielnej państwowości, a dla innych oznaczał odzyskanie suwerenności po latach dominacji obcych.

Marszałek Sejmu podkreślił, że po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej potrzebne było zbudowanie "nowego ładu". Marszałek Sejmu powiedział, że nastąpił m.in. początek nowoczesnej polityki państw Europy Środkowej i Wschodniej.

W naszym regionie znów zyskuje na znaczeniu model Europy Narodów, oparty na regule: maksimum różnorodności na minimum przestrzeni, co stało w całkowitej sprzeczności z komunistycznym modelem

 - dodał.

Marek Kuchciński zaznaczył też, że obalenie komunizmu zapoczątkowało wspólną drogę włączenia się gospodarek regionu do europejskich struktur gospodarczych.

Wykorzystanie szans jakie daje wspólny rynek pozwoliło na znacznie szybszy rozwój naszych państw

 - ocenił.