Marszałek odczytał uchwałę na początku uroczystego posiedzenia izby zorganizowanego w ramach obchodów 30-lecia pierwszych po wojnie wolnych wyborów do Senatu 4 czerwca 1989 r. Wcześniej senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłych senatorów III RP.

+Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi+ – wołał papież Jan Paweł II 40 lat temu, 2 czerwca 1979 roku, podczas swej pierwszej mszy świętej odprawionej na polskiej ziemi, na pl. Zwycięstwa w Warszawie. Te słowa zapadły głęboko w zbiorową pamięć Polaków, stając się sygnałem do niezwykłych przemian"

- napisano w uchwale.

Jak zaznaczono, obudzeni jako naród przez Jana Pawła II, Polacy znaleźli w sobie siłę, by "wbrew przemocy i kłamstwu budować sferę wolności w ofiarnej działalności opozycji demokratycznej oraz w ramach wielkiego ruchu +Solidarność+. Zmierzając ku niepodległości, witając papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek, Polacy wołali: +Nie ma wolności bez Solidarności+".

Realizacja tego hasła stała się możliwa, gdy w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej, a wreszcie w Związku Sowieckim zaczęły kruszyć się podstawy komunistycznego systemu. 30 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, Polacy mogli po raz pierwszy, choć jeszcze w formie bardziej plebiscytowej niż realnie demokratycznej, potwierdzić swoje niepodległościowe aspiracje w akcie wyborczym"

- głosi uchwała.

Ówczesny obóz "Solidarności" odniósł spektakularne zwycięstwo w wolnych wyborach do Senatu, a w kontraktowych wyborach do Sejmu zdobył wszystkie mandaty, których dotyczyła autentyczna rywalizacja.

Klęska komunistów w wyborach 4 czerwca 1989 roku otworzyła drogę do odbudowy demokracji i przywrócenia suwerenności Polski, a następnie, jesienią 1989 roku, do demokratycznych przemian w państwach sowieckiej strefy wpływów"

- podkreślono.

"Sejm i Senat w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku wspominają wydarzenia, które prowadziły do spełnienia marzeń Polaków o wolności i niepodległości" - dodano w uchwale.