Mucha dziś w Polsat News podkreślił, że ubiegłotygodniowa rozmowa Andrzeja Dudy z premierem dotycząca zmian w rządzie była "bardzo dobra".

Prezydent wyraził swój pogląd. Panowie rozmawiali na temat składu Rady Ministrów; tutaj bardzo dobry kontakt owocuje tym, że te zmiany są uzgadniane, konsultowane

- mówił minister.

"Prezydent akceptuje zmiany, które są przedstawione przez Prezesa Rady Ministrów. To była rozmowa, która poprzedzała te zmiany; to się dzieje w bardzo dobrej atmosferze i w bardzo ścisłych konsultacjach" - zaznaczył Mucha.

Według niego osoby, które po rekonstrukcji wejdą do rządu mają "duże doświadczenie polityczne". Jak mówił, jest to "bardzo dobry zespół, który łączy rozmaite kompetencje".