Na skalę zjawiska zwrócił uwagę Marcin Czapliński z Kancelarii Prezydenta.

Joanna Lichocka pytana o to, kto powinien mieć prawo do terenu Westerplatte, do organizowania uroczystości rocznicowych i o słowa Andrzeja Gwiazdy, który uważa, że opieka nad takimi miejscami powinna być w gestii państwa, odpowiedziała, że „Westerplatte nie jest tylko symbolem Gdańska, ale też jednym z najważniejszych symboli polskiego heroizmu”.

Odnosząc się wprost do zarzutów kierowanych przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz zwraca uwagę, że martwią ją odwołania do ideologii Wolnego Miasta Gdańska.

Martwię się, że od wielu lat w Gdańsku trwa pedagogika, która pozwala prezydentowi odwoływać się do Wolnego Miasta Gdańska. Ta ideologia Wolnego Miasta Gdańska, próba spowodowania, że Gdańsk to jest jakaś autonomia, nie do końca przynależna do Polski i polskości, ta metafora ma swój bardzo ścisły sens historyczny. To jest kontekst historyczny mówiący, że Gdańsk nie należał do Rzeczpospolitej. Jeżeli pani prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz nie razi sformułowanie Wolne Miasto Gdańsk, czyli nawiązanie do czasu, kiedy nie było miastem polskim, to jest to dla mnie zastanawiające. Dlaczego prezydent tak bardzo walczy, by państwo polskie nie miało kontroli nad Westerplatte?.
- mówiła Joanna Lichocka.

Poseł Lichocka stwierdziła, że „ostatnie wydarzenia nawiązują do wcześniejszych, związanych z Muzeum II Wojny Światowej, które było zrealizowane pod rządami PO, mówiąc delikatnie, uwzględniając wytyczne polityki historycznej Berlina. Była dyskusja o stworzeniu muzeum Westerplatte i połączeniu z Muzeum II Wojny, i bitwa polityków PO, żeby do tego nie dopuścić”.

Do obecnego w telewizyjnym studio członka Nowoczesnej, Krzysztofa Mieszkowskiego, zwróciła się słowami: „boję się, że walczycie, żeby Westerplatte nie mogło lśnić blaskiem polskiego heroizmu, na który zdobyli się polscy żołnierze przeciwko niemieckiemu barbarzyństwu”.

Polski rząd ma prawo przeciwstawić się różnym działaniom sprzyjającym obcej polityce historycznej. Westerplatte jest za silnym symbolem obalającym niemiecką politykę historyczną, dlatego tak o nie walczycie, żeby ono nie miało swojego właściwego wymiaru.
- mówiła Joanna Lichocka.

Na początku maja do Sejmu wpłynął przygotowany przez posłów PiS projekt ustawy „o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”. Jak przekonują jego twórcy, nowa ustawa - dotycząca przedsięwzięcia istotnego z punktu widzenia interesów państwa - usprawni budowę muzeum, ponieważ w obecnym stanie prawnym do zrealizowania inwestycji konieczne byłoby przeprowadzenie długotrwałej i skomplikowanej procedury.

Radni miasta Gdańska przyjęli w czwartek przygotowany przez klub radnych Koalicji Obywatelskiej apel, w którym protestują przeciwko projektowi ustawy zakładającej „wywłaszczenie” pola bitwy na Westerplatte. Przeciwko przyjęciu apelu głosowali radni PiS.