Każda z części debaty ma koncentrować się na innych zagadnieniach. Będą to następujące bloki tematyczne:
- bezpieczeństwo,
- przyszłość UE,
- gospodarka,
- UE i jej wartości,
- pozycja i rola Polski w UE

 
Zgodnie z przyjętymi regułami, w każdym bloku, przedstawiciele poszczególnych komitetów będą mieć minutę na udzielenie odpowiedzi na pytania. Ponadto w czasie całej debaty będzie im przysługiwać jeszcze dodatkowy czas – 45 sekund – na ewentualne riposty.

Całość debaty ma trwać nie dłużej, niż 45 minut.

Z najnowszych informacji wynika, że w debacie wezmą udział przedstawiciele komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych, a swój udział potwierdzili już:
 
Prawo i Sprawiedliwość - Jadwiga Wiśniewska

Koalicja Europejska - Jan Olbrycht
 
Kukiz'15 - Paweł Kukiz
 
Lewica Razem - Adrian Zandberg
 
Wiosna Roberta Biedronia - Krzysztof Śmiszek
 
Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy - Krzysztof Bosak