Jene był bliskim współpracownikiem szefa Komisji Janusza Palikota, a w latach 2011-15 dyrektorem klubu parlamentarnego jego ugrupowania. Podczas przesłuchania Jene powiedział, że jego zadaniem w Komisji "Przyjazne Państwo" było "przygotowanie zaplecza eksperckiego, które pełniło funkcję doradczą".

Świadek przyznał, że uczestniczył spotkaniach w gabinecie szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Sławomira Nowaka i w spotkaniach Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zaznaczył jednak, że nigdy nie był proszony o przedstawienie opinii.

Jene mówił, że Komisja "Przyjazne Państwo" była otwarta na parterów społecznych i że "współpracowało z nią ok. 160 organizacji, stowarzyszeń, kancelarii". Wskazał, że wśród nich było między innymi PwC czy KPMG.

Powiedział też, że w spotkaniach Komisji uczestniczyła również Renata Hayder (była doradcą społecznym ministra finansów Jana Vincenta Rostowskiego, partnerką w firmie Ernst&Young). Dopytywany o szczegóły Jene wyjaśnił, że była ona może na 2-3 spotkaniach.