Bierzemy udział w niezwykłej, bardzo symbolicznej uroczystości. Tak, jak stoimy w miejscu symbolicznym – bo na Drodze Krzyżowej i w miejscu świętym. Na wzgórzu stoi klasztor oo. Franciszkanów z obrazem Matki Boskiej Pacławskiej. Te znaki i symbole bardzo mocno wskazują nieprzemijalność wielu znaczeń i naszego dziedzictwa. Odeszli księża, którzy do końca byli żołnierzami armii polskiej, którzy nieśli pociechę swoim żołnierzom i razem z nimi zostali straceni śmiercią męczeńską Podczas uroczystości otwarcia i poświęcenia Alei Dębów.

– powiedział Marszałek Sejmu podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Alei.

Liturgia, pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Adama Szala – pasterza diecezji przemyskiej – była sprawowana w intencji pomordowanych kapelanów katyńskich oraz funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Inicjatywa posadzenia dębów została podjęta wspólnie przez Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej oraz Stowarzyszenie „Pamięć Kapelanów Katyńskich”. Uroczystość została objęta patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Kalwaria Pacławska to jedno z najbardziej znanych miejsc kultu w Polsce, określanych również Jerozolimą Wschodu. Została założona w XVII wieku przez wojewodę podolskiego, kasztelana krakowskiego Andrzeja Maksymiliana Fredro. To tutaj trafił cudowny obraz Matki Bożej z Kamieńca Podolskiego, przed którym modlili się m.in.: Jan Kazimierz i Jan III Sobieski, a wiele lat później również Jan Paweł II. Dlatego miejsce to często jest też nazywane Jasną Górą Podkarpacia.