Oprócz rakietowców, w szkoleniu wzięły udział grupy operacyjne dywizjonu artylerii samobieżnej, batalionu logistycznego i komenda stanowiska dowodzenia, natomiast funkcyjni sztabu pułku wystąpili w roli kierownictwa ćwiczenia. W ciągu czterech dni intensywnej pracy obsada stanowiska dowodzenia 3 dar rozwiązywała problemy taktyczne wynikające z otrzymanego zadania, a także opracowała wymagane dokumenty planistyczne i rozkazodawcze - realizowała proces planowania działań, którego efektem końcowym było wybranie optymalnego wariantu działania, wydanie rozkazu bojowego dowódcy 3 dar oraz przeprowadzenie synchronizacji - podaje oficjalny portal 23. PA. 

Ostatnim elementem ćwiczenia był rekonesans rejonu przyszłych działań, podczas którego zweryfikowano  rejony rozwinięcia stanowisk dowodzenia, rejony rozmieszczenia pododdziałów oraz drogi przemieszczenia i manewru.

Czterodniowe ćwiczenie stanowiło element przygotowania do kolejnych przedsięwzięć szkoleniowych czekających sztab i pododdziały pułku w bieżącym roku, a szczególnie do udziału w ćwiczeniu taktyczno – specjalnym pk. Piorun-19 i ćwiczeniu z wojskami pk. Dragon-19.