Tematem przewodnim tegorocznej konferencji był protokół MARCHE wykorzystywany przez personel medyczny podczas badania poszkodowanego w warunkach bojowych. Nazwa wywodzi się od pierwszych liter czynności, które ratownicy muszą wykonać w działaniu, są to: M- MASSIVE BLEEDING (masywne krwotoki), A- AIRWAY (drożność dróg oddechowych), R- RESPIRATORY (ocena oddychania), C- CIRCULATION (ocena krążenia), H- HEAD/HIPOTHERMIA (urazy głowy oraz komfort termiczny), E- EVERYTHING ELSE (przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji medycznej) - podaje oficjalny portal 15. GBZ. 

Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne. W pierwszej części, prelegenci którymi byli ratownicy medyczni oraz lekarze z jednostek wojskowych oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w szczegółowy sposób omówili badanie oraz terapię poszkodowanego w warunkach bojowych. Druga część wykładów została poświęcona czynnościom dodatkowym jakie mogą zostać podjęte przez personel medyczny w celu poprawy dobrostanu poszkodowanego oraz zwiększenia szans na jego przeżycie - czytamy. 

W drugim dniu MIL MED Challenge 3-osobowe zespoły medyczne przystąpiły do rywalizacji w konkurencjach taktyczno-medycznych na obiektach szkoleniowych 15. GBZ. Za najlepiej działające oraz współpracujące zespoły decyzją sędziów zostały uznane ekipy z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, batalionu logistycznego 15 GBZ oraz 1 Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy.