Marszałek Sejmu bierze udział w uroczystościach z okazji 15. rocznicy przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej.

Podczas swojego wystąpienia na uroczystej sesji litewskiego Sejmu, Kuchciński wskazał, że Polska chce być w UE traktowana "z szacunkiem należnym ludziom, którzy współtworzą unijną gospodarkę".

Chcemy, by szanowano naszą suwerenność, odmienność, historię i prawo do dbania o interesy narodowe, które nie są przecież sprzeczne z ideą wspólnoty narodów

 - zaznaczył.

Marek Kuchciński ocenił również, że wielkim, zbyt mało wykorzystanym potencjałem Unii pozostaje wciąż demokracja i - jak to ujął - "demokratyczne mechanizmy decyzyjne".

Unia uważniej wsłuchana w głos swych obywateli to Unia szanująca różnorodności i tożsamości narodowe państw członkowskich. Jesteśmy Europejczykami, ponieważ jesteśmy Polakami, jesteśmy Litwinami. Warto pamiętać o tej prostej, ale ważnej prawdzie

- mówił.