Na lotnisku w Sofii papieża powitał premier Bułgarii Bojko Borisow, który wręczył mu dary; m.in. ikonę św. Cyryla i Metodego, twórców alfabetu słowiańskiego i ogłoszonych przez św. Jana Pawła II patronami Europy.

Oficjalna ceremonia powitania odbędzie się przed Pałacem Prezydenckim. Papież przeprowadzi po niej rozmowę z prezydentem kraju Rumenem Radewem i wygłosi pierwsze przemówienie, skierowane do przedstawicieli władz i społeczeństwa. Spodziewane jest także przemówienie Radewa.

Franciszek odwiedzi również patriarchę Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego Neofita w Pałacu Świętego Synodu. Będzie to jedyne spotkanie z głową bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, która odmówiła wspólnego udziału w oficjalnych imprezach. Przedstawiciele Cerkwi nie będą towarzyszyć papieżowi w katedrze i on nie wejdzie tam w oficjalnych szatach liturgicznych.

Formalnym powodem odmowy jest fakt, że papież został zaproszony przez szefa państwa bułgarskiego, a nie przez Cerkiew. Bułgarska Cerkiew jako jedna z nielicznych nie popiera dialogu ekumenicznego. Przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej nie wezmą udziału w charakterze oficjalnym w poniedziałkowej wspólnej modlitwie o pokój z udziałem różnych wyznań i religii. Dlatego w patriarchalnej katedrze św. Aleksandra Newskiego Franciszek będzie modlił się przed tronem świętych Cyryla i Metodego tylko w obecności jednego tamtejszego metropolity.

Następnie na placu przed katedrą Franciszek odmówi modlitwę Regina coeli. Pierwszy dzień zakończy papieska msza dla bułgarskich katolików na jednym z placów Sofii.