Stopień generała brygady otrzymali: dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej płk Adam Marczak, dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Ireneusz Nowak, szef sztabu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Zbigniew Powęska oraz dowódca 1. Brygady Pancernej płk Jan Wojno.

Postanowienia w sprawie nominacji generalskich prezydent podpisuje na wniosek szefa MON i z kontrasygnatą premiera.

Poprzednio nominacje generalskie zostały wręczone w marcu.