Prezes, dziękując za zaproszenie do udziału we wspólnych obchodach w Wilnie 228. rocznicy podpisania konstytucji i potwierdzając swój udział w czwartkowej dyskusji „Konstytucja 3 Maja 1791: znaczenie i lekcje dla Europy”, zaznaczyła, że jest to „piękna karta naszej wspólnej historii”.

„Nasi przodkowie stanąwszy w obliczu zagrożenia całej wspólnoty, dali nam przykład prawdziwie obywatelskiej postawy” - czytamy w liście. Przypomina się w nim, że „pomimo wewnętrznych sporów i wielu dzielących różnic, 3 maja 1791 roku podjęli próbę ratowania Rzeczypospolitej przyjmując pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucję”.

„Nie ma żadnych wątpliwości, że Konstytucja 3 Maja i przesłanie, jakie niosła, są niezmiennie aktualne – nie tylko dla Litwinów i Polaków, ale i dla wszystkich Europejczyków” - wskazała prezes Przyłębska.

Słowa powitalne do uczestników wileńskiej dyskusji, która odbędzie się w czwartek w urzędzie prezydenta Litwy, mają wygłosić szefowa państwa Dalia Grybauskaite, prezes Sądu Konstytucyjnego Litwy Dainius Żalimas, a także prezes Julia Przyłębska.

O znaczeniu pierwszej pisanej konstytucji w Europie będą dyskutowali m.in. szef litewskiej dyplomacji Linas Linkeviczius, przewodniczący sejmowego komitetu do spraw europejskich, wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas i sędzia Trybunału Stanu RP Czesław Kłak.

Jak poinformował dziś urząd prezydenta Litwy, przed rozpoczęciem dyskusji Dalia Grybauskaite spotka się z Julią Przyłębską i Dainiusem Żalimasem.