Przy okazji tych remontów wykonywane były szerokie prace badawcze, badania archeologiczne, konserwatorskie, architektoniczne, które w wielu przypadkach rzuciły nowe światło na historię tych zabytków. 

– dodał Kopciowski.

W tegorocznym konkursie przyznane zostały cztery Laury Konserwatorskie.

Nagrodę otrzymało Muzeum Lubelskie za całokształt prac konserwatorsko-badawczych w Kaplicy Trójcy Świętej, w tym m.in. za wzmocnienie fundamentów kaplicy, prace przy ceglanych ścianach i schodach do krypty oraz prace przy południowej i zachodniej części ścian zewnętrznych. Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem sztuki średniowiecznej. Wnętrze tej świątyni pokryte jest bizantyńsko-ruskimi freskami, wykonanymi w 1418 roku, z fundacji króla Władysława Jagiełły. W kaplicy wciąż są prowadzone prace badawcze.

Kolejnym nagrodzonym jest klasztor ojców dominikanów w Lublinie, który otrzymał Laur za kompleksową rewaloryzację bazyliki Św. Stanisława, obejmującą prace przy elewacjach, w prezbiterium, nawie i w czterech kaplicach bazyliki, wraz z zabytkowym wyposażeniem - ołtarzami, organami i chórem muzycznym, obrazami, nagrobkami. Renowacja bazyliki polegała m.in. na wykonaniu robot budowlanych wzmacniających strukturę budowli. Dzięki renowacji uwidoczniono w świątyni świadectwa gotyckiej i renesansowej fazy budowy kościoła, przywrócono autentyczną kolorystykę dekoracji ścian, kopuł, ołtarzy. Przeprowadzono też konserwacje obrazów w tym m.in. XVIII-wiecznego obrazu „Pożar miasta Lublina”, dokumentującego pożar, jaki miał miejsce w Lublinie w 1719 roku.

Trzeci Laur Konserwatorski otrzymała parafia św. Trójcy w Janowie Podlaskim za remont barokowego kościoła wraz z konserwacją wnętrza, któremu przywrócono barokową stylistykę. Prace konserwatorskie objęły m.in. ołtarze, stalle, konfesjonały, a także kryptę pod prezbiterium, gdzie znajduje się m.in. sarkofag i pomnik biskupa, poety i historyka Adama Naruszewicza.

Laurem Konserwatorskim wyróżniona została też parafia św. Bartłomieja Apostoła w Goraju za prace konserwatorskie i restauratorskie w prezbiterium barokowego kościoła parafialnego. Dzięki wykonanej tam renowacji przywrócone zostały historyczne i estetyczne walory dekoracji malarskiej, która wypełnia powierzchnię ścian i sklepienia prezbiterium kościoła. Dekorację tę wykonał w 1928 roku malarz Czesław Kiełbiński, wykorzystując elementy wcześniejszej dekoracji ocalałej po pożarze kościoła, który miał miejsce w 1795 roku.

Konkurs o Laur Konserwatorski organizowany jest w Lublinie od 2010 roku. Jego celem jest wyłonienie wyróżniających się przeprowadzonych prac konserwatorskich przy zabytkach, zmierzających do kompleksowego przywrócenia historycznym budowlom dawnej świetności, utrwalenie ich wartości.Przyznane wyróżnienia są równorzędne, nie łączą się z korzyściami materialnymi. Dotychczas Laury Konserwatorskie otrzymało 70 właścicieli i gospodarzy najlepiej odrestaurowanych zabytków woj. lubelskim.