Rating dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej utrzymano na poziomie A-2. Dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej ocena również została utrzymana na poziomie odpowiednio A i A-2 z perspektywą stabilną.

Według agencji, realnie rosnące wynagrodzenia, publiczne inwestycje z funduszy europejskich oraz stymulacja budżetowa powinna utrzymać solidny wzrost PKB w tym roku.

S&P zauważa, że ryzyka zewnętrzne rosną, wśród nich wymienia spowolnienie gospodarcze w Niemczech - głównym rynku dla polskiego eksportu.

To kolejna dobra dla Polski wiadomość z rynków finansowych. Dwa tygodnie temu Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Decyzję uzasadniono mocnymi podstawami gospodarki i dobrą sytuacją fiskalną.