Wystawa składa się z ponad 20 plansz prezentujących zdjęcia ze spotkań prezydentów Kaczyńskiego i Adamkusa opatrzonych komentarzami z dziennika byłego prezydenta Litwy; ukazuje przyjacielskie relacje obu szefów państw i ich wkład w rozwój stosunków polsko-litewskich oraz kształtowanie polityki wschodniej.

Prezydent Lech Kaczyński, z którym współpracowaliśmy niejeden rok, był moim przyjacielem nie tylko politycznym

- niejednokrotnie mówił Adamkus. Wskazywał, że tragiczna śmierć Lecha Kaczyńskiego to "wielka strata nie tylko dla Polski, ale też dla naszego regionu, całej Europy".

Prezydent Kaczyński pozostawił znaczący ślad nie tylko w historii stosunków polsko-litewskich, ale też w historii Litwy – zaznaczył przewodniczący Polsko-Litewskiego Forum im. Jerzego Giedroycia, litewski historyk Alvydas Nikżentaitis, który przygotował wystawę.

Stosunki polsko-litewskie za czasów prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Valdasa Adamkusa były czymś więcej niż relacjami dwóch państw. To były serdeczne, przyjacielskie stosunki dwóch przywódców, które pozwoliły w tamtym czasie na rozstrzygnięcie wielu problemów

- stwierdził Nikżentaitis.

Litewski profesor zwraca uwagę, że "podwaliny dyplomacji gospodarczej naszych państw, o sukcesach której dzisiaj się często mówi, powstały właśnie za czasów prezydenta Kaczyńskiego" oraz że prezydenci ci "byli w zasadzie twórcami założeń realizowanej dzisiaj polityki wschodniej".

Wystawa "Prezydent Polski Lech Kaczyński i Litwa – Oczami Prezydenta Valdasa Adamkusa" została przygotowana w ubiegłym roku. Była już prezentowana w Wilnie i w Warszawie.